Stormflod – gode råd og hjælp

 

Er du ramt af oversvømmelse eller stormflod?
Skader som følge af stormflod er ikke omfattet af forsikringsaftaleloven og er således ikke dækket af din bygnings- eller indboforsikring. Men der mulighed for at opnå erstatning af en offentlig pulje, som er oprettet til formålet. Puljen bestyres af Stormrådet,www.stormraadet.dk som også tager stilling til, om der har været stormflod,  og i hvilket område der i så fald vil få dækning.
 
Selvrisko
Lige som der er selvrisiko tilknytte din bygnings- og indboforsikringer, vil  der tilsvarende være et fradrag på udbetalingen fra Stormrådet. Puljen vil heller ikke dække lige så mange af dine udgifter, som hvis det var en normal vandskade.
 
Skadestop
Uanset ovenstående, er det vigtigt at stoppe skaden, hvis du bliver ramt. Dvs. at vandet skal ud af bygningen igen hurtigst muligt. Eventuelt organiske materialer som gipsvægge, skal fjernes sammen med våd isolering, således at risikoen for skimmelsvamp efterfølgende minimeres. Er der trægulve, skal man være opmærksom på at disse vil svulme op, og der er risiko for at vægge efterfølgende presse ud, hvorfor gulve skal håndteres helt specielt afhængig af type og hvordan det er lagt/monteret i huset.
 
Professionel hjælp
Recover Nordic er fagspecialister på at håndtere følgeskade efter vand. Vores sanitører yder den indledende førstehjælp, også kaldet Fase 1 indsats, hvor indbo klodses op/fjernes/bortkøres til redning og opbevaring, og affugtning af bygningen igangsættes. Vi stripper og blotlægger evt. konstruktioner, således at risikoen for
skimmelsvamp minimeres.
Vores fugtkonsulenter kommer efterfølgende ud på skadestedet efter et par dag, og udarbejder en omfangsrapport, og afklare den fremadrettede korrekte affugtningsmetode, der skal sikre at bygningen hurtigst mulig bliver tør, således at genopbygning kan igangsættes hurtigst muligt – men ikke for tidligt, heller.
 
Hvem hæfter for udført arbejde?
Rent juridisk vil du som privatperson (eller firma) handle direkte med Recover Nordic, såfremt du rekvirere os til at udføre værdiredning, skadestop, affugtning og evt. genopbygning på en ikke forsikringsdækket skade som stormflod. Bliver du ikke tilkendt dækningstilsagn fra Stormrådet, skal du derfor selv afholde alle omkostningerne til ovenstående.
 
Rekvirering af Recover Nordic til skadestop
Har du din bygningsforsikring hos en af nedenstående forsikringsselskaber, og ønsker vores assistance, anbefaler vi at du ringe på de tilknyttede direkte telefonnummer ud for hvert selskab. Vi tager telefonen døgnet rundt og hjælper dig bedst muligt:

Forsikringsselskab VIP nr til Recover Nordic Vagtcentral:
Alm. Brand 38154747
Bornholms Brandforsikring 38171093
Concordia Forsikring 38171481
Himmerland Forsikring 38171480
If 38171847
Lærestandens Brandforsikring 38171296 (incl. Runa, FDM, Bauta & LB)
PenSam Forsikring 38171489
Popermo Forsikring 38171548
Storstrøms Forsikring 38171487
Tryg 38171040
Vardia Forsikring 38171266

 

Har du ikke forsikring hos en af ovenstående, skal du kontakte os på tlf. 70 100 888.