CSR i Recover Nordic

CSR er en integreret del af Recover Nordics daglige forretningsaktiviteter, og vi følger til enhver tid gældende lovgivning og etiske retningslinjer. Vi tager her ansvar over for både miljø, samfund og mennesker.

Recover Nordic er certificeret i Servicenormen/SBA og DS/OHSAS 18001:2008.
Vores kerneopgave er at hjælpe kunden hurtigt tilbage til hverdagen. Heri understøtter vores CSR-politik vores Vision, Værdier og Strategi samt De 10 Bud. Disse forpligter os dermed til at indfri CSR-politikken på ansvarlig vis.

Vi tager hensyn til miljø og menneskerettigheder samt sikrer en fremragende kundeservice og kvalitet via engagement og social bevidsthed. Vi har integreret CSR i vores forretningsmål og -strategier, tillige med den daglige drift, og tager denne forpligtelse alvorligt. Vores fokusområder bidrager alle til den samfundsansvarlige udvikling vi efterstræber.

Hos Recover Nordic har vi klare retningslinjer når det kommer til miljøet. Vi anvender skånsomme og miljømærkede midler via godkendte leverandører i det omfang, det kan lade sig gøre, og bortskaffer affald og kemi på miljøvenlig vis, for at begrænse vores ressourceaftryk mest muligt. Derudover er alle driftsbiler downsized og der anvendes lavenergi belysning.

Det er en prioritet, at Recover Nordic er et sted, som medarbejderne kan identificere sig med og være stolte af at arbejde for. Ligeledes ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads for kommende medarbejdere. Recover Nordic har fokus på kvalitativ ledelse og udfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser med fast frekvens og tilbyder uddannelse til ansatte. Vi samarbejder med kommuner og STAR ift. tiltrækning og fastholdelse på arbejdsmarkedet tillige med virksomhedspraktik. Derudover samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner ift. uddannelsespraktik, afhandling- og projektsamarbejde.

I Recover Nordic accepteres der ikke forskelsbehandling som følge af seksuel orientering, race, hudfarve, køn, politisk overbevisning, alder, handicap eller religion. Alle beslutninger vedrørende ansættelse, afskedigelse, forfremmelse, løn, kompetenceudvikling og andre arbejdsvilkår baseres på relevante kriterier. Vi efterlever til enhver tid Funktionærloven samt følgende 3 overenskomster tegnet ved DIO II: Service-overenskomsten, Tilsyns-funktionær-overenskomsten og Faglærte-overenskomsten.

Strategi for CSR

Recover Nordic er medlem af Dansk Industri, Servicebranchens Arbejdsgiverforening og Dansk Byggeri. Vi følger de udstykkede retningslinjer samt etiske og praktiske krav indenfor bl.a. miljø, uddannelse og kvalitet.

For at understøtte Recover Nordics forretningsmål og –strategier, skal CSR-arbejdet:

  • Udvikle og forbedre kundeservice blandt andet ved at sikre fair og god skadebehandling, et bæredygtig forbrug og en ansvarlig kommunikation til både medarbejdere og kunder.
  • Integrere hensynet til miljøet, arbejdstager- og menneskerettigheder og antikorruption i virksomheden og i relation til samarbejdspartnere og medarbejdere.
  • Skabe og vedligeholde gode relationer til interessenter og indgå i dialog om CSR, hvis dette vurderes relevant.
  • Sikre ansvarlig leverandørstyring og godkendt og miljøvenlig bortskaffelse og genanvendelse af affald.
  • Forbedre og tage hensyn til ansættelsesforhold, ligestilling, arbejdsmiljø og –vilkår m.v.