Artikel fra JP finans den 4. januar 2018

ISS solgte skadeservice fra: Recover Nordic stormer frem med kapitalfond i ryggen

Kapitalfonden Agilitas har sat turbo på både top og bund hos ISS’ afhændede skadeservicevirksomhed, som i dag hedder Recover Nordic. Direktør var mistroisk over fremtiden med det nye navn, men det har overrasket positivt.

ISS solgte skadeservice fra: Recover Nordic stormer frem med kapitalfond i ryggen

Kim Steendahl har en mangeårig karriere i ISS bag sig. Han stod i spidsen for ISS Skadeservice i Danmark og fortsatte på posten, da ejeren i stedet blev en kapitalfond, og navnet blev ændret til Recover Nordic. Foto: Niels Hougaard

Kim Steendahl er vaccineret med blåt blod. Det var Recover Nordic også indtil for fire år siden, men en helt anden indsprøjtning viste sig at være bedre egnet til at få pengene til at strømme til top- og bundlinjen.

Indsprøjtningen kom fra den London-baserede kapitalfond Agilitas, som købte ISS Skadeservice af servicegiganten ISS og ændrede navnet for at skabe en skadeservicekoncern på egne ben.

»Jeg er gammel ISS’er og tænkte: Det går aldrig, men navnet Recover Nordic er blevet slået bedre fast, end jeg havde turdet håbe på,« siger Kim Steendahl, som er adm. direktør for det danske selskab i Recover Nordic-koncernen.

Når tidligere ISS-medarbejdere i Recover Nordic bruger udtrykket at være vaccineret med blåt blod henviser det ikke til at have kongeligt blod i årene, men i stedet til at have været en del af servicekæmpen ISS med det blå logo. Dem er der flere af i Recover Nordic, men alligevel er virksomheden en helt anden nu, end den var, før kapitalfonden købte den.

»Vi har haft en kulturændring fra at være en mastodont til at være en mindre virksomhed med kortere mellem top og bund. Det har givet en ændring i kulturen, og der er opstået en stolthed, fordi vi har vist, at vi kunne selv,« siger Kim Steendahl.

 

Kapitalfonde er hårde, men de vil os det godt, for vi er en investering for dem. De vil gerne have, at vi bliver mere værd.

Kim Steendahl, adm. direktør for Recover Nordic i Danmark

 

Han går rundt blandt meterhøje rækker med flyttekasser, som bærer Recover Nordics logo. På hver stabel af flyttekasser er papirer klistret fast med tape. Skimmelsvamp står der på et papir, mens der på et andet står brandskade og på et tredje vandskade. Vi befinder os på hovedkontoret i Hvidovre, hvor indbo er opmagasineret for at blive repareret og renset efter eksempelvis brand.

For skadeservicebranchen har 2017 været et stille år. Der har ingen storme som Allan eller Bodil været. Ej heller har der været et stort skybrud, som det man så over københavnsområdet i 2011. Alligevel har året været godt, og regnskabsåret ender med at blive det hidtil bedste for det danske Recover Nordic-selskab. Kim Steendahl fortæller, at både omsætningen og indtjeningen er gået frem i årets løb.

ISS solgte skadeservice fra: Recover Nordic stormer frem med kapitalfond i ryggen

2017 har været et stille år for den danske skadeservicebranche. Alligevel har året været et vækstår for Recover Nordic, som i løbet af året bl.a. har haft travlt med at affugte og fjerne skimmelsvamp efter den store brand i Illums Bolighus i København. Foto: Stine Tidsvilde

»Vi er blevet mere effektive og får mere omsætning ind, selv om det har været et stille år. Det er et tegn på, at kunderne lægger flere æg i vores kurv,« siger han.

Recover Nordic-direktøren fortæller, at omsætningen ser ud til at lande 8 pct. højere end året før i 2017. Selskabets offentliggjorte regnskaber afslører ikke, hvad toplinjen ligger på, men også 2016 viste fremdrift med en vækst på 16 pct.

»Paragraf 1 for kapitalfonde er vækst. Vi skal vokse med et tocifret tal hvert år. Det har vi bevist, at vi godt kan. Vi kan godt magte at håndtere vækst,« siger Kim Steendahl og tilføjer, at indtjeningen selvfølgelig skal følge med op, da hele idéen med at vokse er at opnå stordriftsfordele.

Recover Nordics regnskaber har i en periode været præget af omkostninger forbundet med Agilitas køb af virksomheden, da kapitalfonden har skubbet omkostningerne ud til koncernens operative selskaber. Men det er ikke kun, fordi de udgifter nu er nedbragt, at underskud er fortid.

Branchen oplevede hårde år efter det voldsomme skybrud i 2011, da priserne var presset ned, og flere aktører gik konkurs. De hårde år er forbi, men hovedårsagen til, at skadeservice er blevet en bedre forretning for Recover Nordic, finder man et andet sted. Hovedforklaringen er ifølge Kim Steendahl, at virksomheden er blevet bedre og mere effektiv inden for de enkelte projekter efter ejerskiftet.

»Vi er blevet mere bevidste og fokuserede, så vi laver færre fejl. Fejl kan f.eks. være, når man skal redde ting, men i stedet kommer til at ødelægge dem,« siger han.

Forbedringen er ifølge direktøren et resultat af mange forskellige tiltag i organisationen, og kulturændringen fra at være en del af en kæmpe koncern til at stå på egne ben spiller også ind.

»Tidligere var der en større del af anonymitet. Nu står vi endnu mere sammen, og viljen til at ville lykkes er stor. Det har betydet noget på alle niveauer. Virksomheden er blevet mere skarp,« siger Kim Steendahl.

 

Vi har haft en kulturændring fra at være en mastodont til at være en mindre virksomhed med kortere mellem top og bund.

Kim Steendahl, adm. direktør for Recover Nordic i Danmark

 

Skadeservice var ikke kerneproduktet i ISS og derfor passede mange processer og procedurer i service- og rengøringskoncernen ikke til den måde, som skadeserviceforretningen arbejder på, forklarer Kim Steendahl.

Efter overtagelsen har Recover Nordic med Agilitas i ryggen investeret i nye it-systemer og processer, der passer bedre til skadeserviceforretningen.

»Vi er blevet en bedre drevet virksomhed. Vi har fået systemer, der passer til vores fag. Tidligere samlede systemerne ikke alle de data op, som vi havde brug for, fordi vi ikke var kerneproduktet,« siger Kim Steendahl.

Han fortæller, at Recover Nordic nu bedre kan identificere, hvor virksomheden taber og tjener penge, og derfor er dygtigere til at slå ned på fokusområder. Og med ejerens faste hånd følger vilje til at hjælpe.

»Kapitalfonde er hårde, men de vil os det godt, for vi er en investering for dem. De vil gerne have, at vi bliver mere værd. De kommer og spørger, hvad der skal til,« fortæller Kim Steendahl.

RECOVER NORDIC OG SALGET KORT FORTALT

august 2013 solgte ISS-koncernen sin skadeserviceforretning i Danmark, Norge og Finland til kapitalfonden Agilitas.

Efterfølgende gik Agilitas på opkøbsjagt i Sverige og driver i dag skadeservicevirksomhed i landet under brandet Relita.

På koncernniveau beskæftiger Recover Nordic over 1.400 ansatte, hvoraf de knap 250 er tilknyttet det danske selskab.

Virksomheden udfører traditionel skadeservice, som består i både at redde bygninger og indbo efter brand eller oversvømmelse, men udfører f.eks. også industrirengøring og socialrengøring, som eksempelvis kan være rengøring i ekstra beskidte hjem.

Den traditionelle skadeservice udgør omkring 80 pct. af omsætningen, mens det andet forretningsben, specialservice, bidrager med omkring 20 pct. af omsætningen. Specialservice er en mere stabil forretning end skadeservice, da skadeservice i høj grad afhænger af brande og voldsomme vejrforhold.

Recover Nordic er landsdækkende i Danmark med 14 afdelinger. Den største kundegruppe er forsikringsselskaberne, men også industrivirksomheder, kommuner samt bolig- og ejendomsselskaber er på kundelisten.

BRANCHENS HÅRDE ÅR EFTER SKYBRUDDET

Efter skybruddet over københavnsområdet i 2011 oplevede skadeservicebranchen nogle hårde år. Ifølge Kim Steendahl gik der klondike i den. En masse skadeserviceselskaber kom frem for at få en del af kagen. Da aktivitetsniveauet igen blev normaliseret, var der mange udbydere. Priserne kom under pres og dykkede.

En række skadeservicevirksomheder gik efterfølgende konkurs, og der blev generelt ryddet op i lykkeridderne, siger Kim Steendahl.

Peter Haugaard, adm. direktør i Polygon og segmentleder for skadeservice i SBA – Servicebranchens Arbejdsgiverforening, bekræfter de hårde år, der fulgte skybruddet. Han siger, at nogle virksomheder havde svært ved at håndtere væksten, da begivenheden var overstået, og man skulle tilpasse virksomheden og økonomien til den virkelighed, der var på den anden side.