Asbest, Bly og PCB sanering

Asbest- og blysanering

Asbest blev tidligere anvendt i beklædningsplader til både inden- og udendørsbrug, tagbelægning, gulvbelægning, ventilationskanaler, fugemasse, fliseklæbere og pudsemateriale. Asbestholdige materialer blev endvidere brugt til isolering. Siden 2005 anvendes asbest ikke i produktionen af byggematerialer m.v., da strukturen i asbest er yderst sundhedsskadelig ved indånding.

Bly findes i mange typer maling, der benyttes til træværk (fx vinduer i bygninger), og der skal ved håndtering, renovering etc. af blymalede overflader følges regler for at beskytte miljø og medarbejdere.

Recover Nordic har kompetencerne til at fjerne asbest og bly efter de særlige regler, der gælder for arbejdet med asbest- og blysanering.

PCB (Polychloreret Biphenyl) er én af verdens tolv farligste miljøgifte, og findes i mange danske byggerier – typisk i fugemasse – opført i perioden 1950—1977. Når en bygning har været skadet og skal genopbygges – f.eks. efter en brand – skal der, inden arbejdet igangsættes, tages prøver af bygningsdele for at afdække eventuelle farlige stoffer – herunder PCB.

Der findes en lang række restriktioner, krav og retningslinjer for sanering og bortskaffelse, hvorfor det er vigtigt at få taget prøver i forlængelse af en skade, såfremt bygningen er fra før 1977.
Recover Nordic har kompetencerne til at analysere, sanere og bortskaffe PCB.

Recover Nordic er medlem af Dansk Asbestforening. Se evt. www.asbest.dk .