Stor- og mangeskadeberedskab

Storskadeberedskabet

Ved stor- og mangeskader (f.eks. skybrud, brande af større omfang, orkan og katastrofer) leverer samtlige centre det nødvendige mandskab, indtil situationen er normaliseret, og arbejdet med at udbedre skaderne er afsluttet. Vore nordiske kolleger træder til med assistance, når der er behov for ekstra mandskab og materiel.

Storskadeberedskabet i Recover Nordic er en kompleks proces af international logistik og professionel projektledelse. En af de vigtigste faktorer umiddelbart efter en storskade er tryghed. Skadeslidte og andre interessenter har brug for at vide, at alt bliver gjort for at sikre deres aktiver så hurtigt, smertefrit og omkostningsbesparende som muligt.

Storskadegruppen i Recover Nordic – under ledelse af Storskadechefen og storskadeledere – består af en speciel type medarbejdere, der er parate til at rejse til fjerne verdensdele med meget kort varsel. Ved krav om ekstra mandskab, der ligger uden for kapaciteten i Danmark, trækkes på vore Nordiske kolleger.

Storskadeberedskabet rekvireres til skadestop, værdiredning, affugtning, oprydning, rengøring og reetablering på:
Offshore opgaver, fx olieplatforme, vindmøller og skibe Store skader hos Industri-, detail- og fødevarevirksomheder Boligblokke med mange skadelidte Offentlige institutioner – herunder bl.a. museer med uerstattelige værdier