Beredskabsaftaler

Vores samlede aftaler

Et godt afsæt for at minimere fremtidige skader – uanset art og omfang – er at få foretaget en risikoanalyse og herefter tegne en beredskabsaftale med Recover Nordic.

Kernekompetencen i Recover Nordic er at hjælpe, når skaden er sket. En risikoanalyse identificerer de mulige skaderisici ud fra hvilke, man kan planlægge og igangsætte forebyggende tiltag. Når skaden er sket, sikrer en beredskabsaftale kortere ventetid til vagtcentralen, hurtige skadestop på de ramte lokationer og endelig at flere værdier reddes.

Beredskabsaftalerne er modulopbyggede, så alle kan få en individuel løsning. Vil man have en garanti for, at Recover Nordic er hurtigt fremme, kan man tegne et abonnement, der sikrer hurtig hjælp i en mangeskadesituation.