Brandskade

Vores viden redder dine værdier

I tilfælde af brand i en bolig eller bygning, er det det lokale brandvæsens opgave at redde mennesker og dyr ud, sekundært at slukke branden, samt foretage den nødvendige indsats, hvis der er farlige stoffer, så risikoen for omgivelserne minimeres af røg, udslip og lignende.

Når branden er ved at være under kontrol, kontakter brandvæsnet altid et anerkendt skadeservicefirma, til at tage det videre forløb

Tilkaldes Recover Nordic, prioriteres dette forløb efter nogle stramme retningslinjer.

I samarbejde med brandvæsnet og politiet, drøftes de fremadrettede tiltag, under hensyn til brandtekniske undersøgelser og frigivelse af skadestedet.

Ved brand i en bolig, er vores første opgave er at tage hånd om familien eller familierne/mennesker, hvis det er en boligblok eller en virksomhed der er ramt.

Som det første hjælper vi skadelidte med

 • at få afklaret nødvendig genhusning på hotel eller hos familie/venner
 • kontakt til forsikringsselskabet
 • akutvask af tøj til kommende dage
 • at finde skoletaske, PC, smykker, bilnøgler og andre værdier fra brandtomten.

Når der er taget hånd om skadelidte, igangsættes skadestop og værdiredning, eksempelvis

 • Opsugning af slukningsvand
 • Bortledning af slukningsvand fra lofter/vægge/værdier
 • Genetablering af nødvendigt strøm og evt. varme
 • Nødrengøring af opgange/lokaler som er let sodskadet
 • Afdækning af døre, vinduer mv.
 • Opklodsning af værdier, eller nedpakning og transport til nærmeste Recover løsørecenter for videre skadestop og værdiredning
 • Fotoregistering og dokumentation, før og efter skadestop
 • Drøftelse med taksator fra forsikringsselskabet omkring det vider forløb

Ved brandskader hos erhverv, drøfter den Recover Nordic vagthavende vagtleder eller storskadechef med virksomhedens nøglepersoner, den rette skadestoprioritering af lager, produktionsanlæg og lignende, således at virksomheden får minimalt driftstab.