Entreprise affugtning

Affugtning efter skader

Tid er penge! Ved bygningsopførelse har entreprenøren altid en interesse i at få udtørret betondæk og –vægge effektivt og korrekt, således at trægulve og malerarbejde ikke senere ødelægges under frigørelse af fugt fra bygningen. Recover Nordic udfører affugtning af alle former for bygninger, herunder fredede bygninger, institutioner, villaer og store industribygninger. Hver opgave vurderes individuelt, og løsningen tilpasses herefter. Vores kunder er private og offentlige byggefirmaer.

Alle udtørringopgaver dokumenteres med måleprotokoller med referencemålinger, løbende måleresultater og afsluttende fugtrapporter.

Ud over affugtning efter skader tilbyder vi entrepriseaffugtning af nybyggeri på baggrund af dokumenteret erfaring. Individuelt tilpassede løsninger med kontrolleret og dokumenteret affugtning.