Entrepriseledelse og genopbygning efter skade

Genopbygning efter skade

Når en skade er sket, og skadestoppet udført, melder det første spørgsmål sig altid omkring ”hvornår kan vi flytte ind igen?”. Svaret afhænger af skadeomfang, kompleksitet, antallet af håndværkere, der skal ind over genetablering og genopbygning, forsikringsselskabet etc.

Recover Nordic har egne tømrere og malerafdelinger, som på lige fod med øvrige håndværkere udarbejder tilbud og tidsplan for genopbygning. Vælges Recover Nordic til at håndtere genopbygningsfasen, tager vi ansvaret for at udarbejde tidsplan og håndtere processen omkring de skiftende håndværkerydelser, således at den aftalte indflytningsdato kan overholdes.