Løsørehåndtering

Recover Nordic løsørecenter

Vi passer godt på dine ejendele, når skaden er sket! …Efter brand, sod- og vandskader, indtrængende kloakvand, storm og lignende, er der ofte skadet indbo der skal takseres og kasseres. Skadet indbo og værdier, der kan reddes, skal reddes, enten på skadestedet eller ved transport til nærmeste Recover Nordic løsørecenter. Recover Nordic har faste metodebeskrivelser for korrekt håndtering af forskellige skadetyper og materialer, eksempelvis tæpper, møbler, tøj, elektronik etc.

Kan løsøre håndteres og reddes på skadestedet, udføres arbejdet dér – men er mængden omfattende, eller kræver en støre saneringsproces, tages værdierne til nærmest Løsørecenter, der herefter håndtere disse, og opbevare værdierne under sikre forhold, ind til skadestedet igen er beboeligt.