Skimmelsanering

Fugt– og skimmelsvamp

Recover Nordic tilbyder sanering af skimmelvækst efter de anerkendte metoder. Vi foretager desuden blotlægning, nedrivning og afdækning for at sikre, at skimmelsvampesporer ikke spredes til omgivelserne.

Fugt– og skimmelsvamp kan være ødelæggende for bygninger og sundhedsskadelig for mennesker. Skimmelsvamp kan opstå af almindelig brug af bolig, vandskader, opstigende og indtrængende grundfugt, kondens og tilsvarende. Skimmelsvamp kan ikke altid ses, og er svær at omfangs– og årsagsbestemme.

Vurdering af årsag, omfang og metode bør som udgangspunkt foretages af et uvildigt rådgivningsfirma. Af samme årsag vil vi anbefale, at en rådgiver foretager en omfangsbestemmelse af skimmelvæksten i den konkrete sag, udpeger den bedste metode, der skal afrenses efter, samt foretager den afsluttende kvalitetssikring af vores arbejde.