Stormskade

Døgnbemandet vagtcentral ift. stormskader

I tilfælde af storm hvor du kan konstatere hul i din klimaskærm – tag, vægge, vinduer, døre etc. – er sådanne skader som udgangspunkt dækket af din bygningsforsikring. Det gælder også de følgeskader, som følger af den primære stormskade – eksempelvis at det regner ind og forårsager en vandskade.

Ved stormskade står Recover Nordic klar 24/7 - 365 dage om året.

 

Hvad gør jeg?
Så snart du har konstateret en stormskade på din bygning, skal du efter bedste evne stoppe skaden så den ikke udvikler sig yderligere. Du kan enten selv foretage en afdækning, eller kontakte et professionelt skadeservicefirma som kan hjælpe dig med denne opgave. Recover Nordic har døgnbemandet vagtcentral, der svarer 24 timer i døgnet.

Alt det skadestoparbejde, som Recover Nordic udfører på din ejendom, vil være dækket af din bygningsforsikring (og indbo på din indboforsikring).

Har stormen lavet hul i din klimaskærm, som det af sikkerhedsmæssige årsager er uforsvarligt at afdække, kan du flytte dit indbo i sikkerhed eller klodse det op fra gulvet. Regner det kraftigt ind, og er det ikke muligt at flytte dine møbler til andet rum, kan du med fordel afdække sarte møbler mv.

Sikkerhed
Der opfordres til stor forsigtighed når der arbejdes på en beskadiget bygning. Først og fremmest er det farligt at håndtere presenninger og afdækningsplader mens stormen raser. Tilsvarende kan flyvende tagsten, glas og eksempelvis mursten anrette stor personskade – i værste fald dødsfald. Afdækning og oprydning bør derfor først ske når stormen har lagt sig, og man i øvrigt mener at det er forsvarligt.

Vent dog ikke med at rekvirere skadeservice. Det er vigtigt at din sag bliver noteret og kommer i rette ”kø”. Således sænker du ventetiden når stormen har lagt sig, og det for os er sikkert at køre ud igen.

Recover Nordic benytter lift, stillads og andre professionelle hjælperedskaber til at sikre at din klimaskærm bliver lukket. Dette gøres ved at lave en midlertidig afdækning, som holder tæt til en håndværker kan reparere skaden.

Vælger du selv at udføre afdækning, så sørg for at have ordentlige personlige værnemidler på. Eksempelvis handsker, sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller, sikkerhedssko mv.

Det professionelle skadestop
Recover Nordic udfører professionelt skadestop efter storm:

  1. Ud- eller indvendig afdækning af klimaskærm
  2. Afstivning af bygninger ved fare for sammenstyrtning
  3. Redning af indbo
  4. Nødrengøring (kun det mest nødvendige, hvis fare for yderligere skade/personskade)
  5. Fotodokumentation af skade og udført arbejde
  6. Rapportering til dit forsikringsselskab
  7. Affugtning ved vandskader
  8. Sikring af døre og vinduer, så ubudne gæster ikke har adgang.

Dokumentation til dit forsikringsselskab
Når din bygning bliver ramt af en stormskade, og evt. efterfølgende vandskade, skal du sørge for at fotodokumentere din skade. Jo flere billeder jo bedre. For at lette skadebehandlingen for dit forsikringsselskab, kan du udarbejde en liste over skader og skadet indbo. Tilføj gerne et groft estimat over hvad du tror, at reetableringen vil komme til at koste.

De fleste forsikringsselskaber tilbyder at du kan anmelde din skade online. Dette skal du fortsat gøre selv om du har rekvireret Recover Nordic eller anden håndværker. Det er vigtigt, at det fremgår at du har ageret – altså at du har rekvireret skadeservice eller lignende, for at hindre at skaden bliver yderligere forværret.