Vandskade

Vandskader og fugtteknik

Vores viden redder dine værdier

Viste du at vand er den største skadevolder? Ikke kun efter skybrud, rørbrud og stormflod. Specielt efter brand er det særligt vigtigt, at slukningsvand bortledes, og at der efterfølgende vælges korrekt affugtermetode, i forhold til bygningens konstruktion og skadeomfanget.

Vådt indbo og særlige værdier skal tilsvarende tørres og saneres korrekt. Våde organiske materialer som gips, træ og lignende skal fjernes fra konstruktioner. Er der våd isolering, skal  dette ligeledes fjernes. Såfremt bygningskontruktionen ikke blotligges korrekt og der vælges korrekt affugtningsmetode, er risikoen for efterfølgende skimmelsvamp stor.

Er der vandskade efter indtrængende kloakvand, er det ikke nok med eventuel blotligning af konstruktioner og rengøring. Du skal undgå kontakt med spildevandet, da kontakt kan medføre smitsomme sygedomme som Hepatitis (leverbetændelse), Roskildesyge og Weils syge. Der skal derfor også desinficeres efter endt rengøring, så smittesprede undgås.

Omfang afklares af vores veluddannede fugtteknikere, med de rette måleinstrumenter. Alt dokumenteres i en fugtrapport, og omfang præciseres i en målfast plantegninger, såfremt der er tale om flere eller omfangsrige skader.

Fugtteknikerne udføre herefter løbende fugtmålinger og udfylder en måleprotekol, indtil bygningerne har nået normale fugtniveau igen.

Alle fugtteknikere har bred bygningsmæssig forståelse og baggrund, som sikre korrekt håndtering af din skadesag fra A til Z.

Vi tilbyder også:

  • Entrepriseaffugtning på nybyggeri og ved renoveringsopgaver
  • Fugtundersøgelser af alle materialetyper